Általános szerződési Feltételek és Vásárlási Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, a dokumentum alapján létrejött szerződés kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webáruház működésével, megrendelési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk. 

 Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (https://ujkor.net) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://ujkor.net/aszf-es-vasarlasi-feltetelek/illetve jövőbeni esetleges változtatás után minden korábbi verzió időrendben elérhető lesz.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: 

Csizmár Mihály EV (a Szolgáltató)

2051 Biatorbágy Barackos utca 10.
90069370-1-33
Nyilvántartási szám: 59208042
Bankszámlaszám az OTP Banknál:
11773425-02023069

A szolgáltató elérhetősége, a Felhasználókkal  és Ügyfelekkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: jegy@ujkor.net 

A szerződés nyelve: magyar 

A tárhely-szolgáltató neve: W3Host Bt.

Meghatározások

Az alábbi ÁSZF-ben nagy betűkkel írt fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak: 

2.1. Felhasználó – minden személy, aki a webáruházat, vagy a webáruházban elérhető szolgáltatásokat bármilyen módon igénybe veszi. 

2.2. Ügyfél – minden természetes személy, aki betöltötte a 14. életévét (ha a személy nem töltötte be a 18. életévét, akkor a szerződés kötéséhez szükséges a törvényes képviselője), aki szerződést köt, vagy szerződést kíván kötni a Szolgáltatóval. 

2.3. Fél – Ügyfél vagy Szolgáltató. 

2.4. Felek – Ügyfél, valamint Szolgáltató együttesen. 

2.5. Internetes áruház – a weboldal egy része, amely lehetővé teszi a Szolgáltató és az Ügyfél közötti szerződés megkötését az Internetes Áruházban meghirdetett Termékekre vonatkozóan, amely többek között a Terméklapot is tartalmazza. 

2.6. Terméklap – egy aloldal az Internetes Áruházban, amelyen a Termékek bemutatásra kerülnek, valamint itt található az a gomb, amelyre kattintva az Áru a bevásárlókosárba kerül. 

2.7. Bevásárlókosár – az Internetes Áruház egyik funkciója, amely lehetővé teszi az Ügyfél számára a kedvezmény kódszámának beírását, valamint a megrendeléssel kapcsolatos beállítások és adatok módosítását, mint amilyen a Termék darabszáma, számlázási adatok, fizetési mód. 

2.8. Hírlevél – elektronikus üzenet, amelyet Szolgáltató küld azon Felhasználóknak, akik hozzájárultak ilyen hírlevél fogadásához. 

2.9. Ügyfélprofil – Szolgáltató weboldalán történő regisztráció során a Felhasználó által közölt adatok adatbázisa, amely felhasználónévvel és jelszóval van ellátva. Profil létrehozása a weboldalon a Felhasználó által történő regisztrációs adatlap kitöltése és elfogadása során történik. Az oldalon található adatlap kitöltése után a Felhasználó a mentés gombra való kattintással megerősíti és a visszaigazoló e-mailben található link segítségével aktiválja a profilját, amelyről Szolgáltató visszaigazoló üzenetet küld a Felhasználónak. 

2.10. Áru – az Internetes Webáruházban elérhető termékek. 

2.11. Vásárlási feltételek – a vásárlás általános feltételei elérhetőek az alábbi oldalon: https://ujkor.net/aszf-es-vasarlasi-feltetelek/ 

2.12. Teljesítés – az Ügyfél által kifizetett termékek kézbesítése. 

Alapvető rendelkezések:

3.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a hatályos magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvés az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön említés nélkül is irányadók. 

3.2. A jelen ÁSZF 2021. augusztus 21. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. A Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. 

3.3. A Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webáruház weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webáruháznak –, a ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webáruház tartalmának megtekintésére. 

3.4. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webáruházra, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webáruházban megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 

3.6. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk az Ügyfelet az új adatokról. Az Ügyfél ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől. 

3.7. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. 

3.8. Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy Szolgáltató csak elektronikus távszámlát küldjön részére. A távszámla olyan elektronikus és a hatóságok által elfogadott formátumú hiteles számla, amely Felhasználó által megadott e-mail címen link segítségével egyszer letölthető és nyomtatható 7 napon keresztül. Amennyiben Felhasználó elmulasztotta a számla letöltését egyszeri újraküldése igényelhető. Az elektronikus távszámla megtekintéséhez szükséges, térítésmentesen beszerezhető szoftver (Adobe Acrobat Reader) beszerzése a Felhasználó feladata. 

3.9. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelés/rendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével kapcsolatban, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát. 

3.10. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. 

3.11. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 2 munkanapon belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

A weboldal használatához szükséges technikai feltételek

4.1. A weboldal használatához szükséges olyan eszköz, amely biztosítja az internet kapcsolatot (pl. számítógép, telefon), valamint megfelelő böngésző (javasoljuk a Mozilla Firefox 15.0-t, vagy frissebb verziót), a weboldal néhány funkciójának használatához a biztonságos adatátvitel érdekében szükség van SSL protokollra, illetve Java Scriptre, a cookie-k engedélyezésére, esetleg Flash-re. 

4.2. A webáruház speciális funkcióinak használatához szükséges felhasználói profil létrehozása, valamint a jelen ÁSZF elfogadása. 

4.3.Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatások technikai teljesítésének megváltoztatására, a fennálló jogosultságait és kötelezettségeit szem előtt tartva, s mindezt a technikai lehetőségeinek megfelelően, kijelenti, hogy ezek a változások nem fogják negatívan befolyásolni a szolgáltatás minőségét, valamint nem érintik a Felek jogait és kötelezettségeit. 

Az elektronikus szerződés

ELÁLLÁS JOGA

5.1. A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

5.2. Az elállási jog gyakorlása esetén költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

5.3. Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan termék esetén, mely Felhasználó személyéhez kötött, Felhasználó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő.

5.4. Nem illeti meg az elállási jog a Felhasználót, amennyiben a programon részt vett.Folyamatos program esetén jogos elálláskor részarányos visszatérítés lehetséges.

5.5. Szolgáltató az elállási jog gyakorlásának bejelentése után a fenti jogszabályok értelmében az átutalt vételárat Felhasználó részére visszautalja.

5.6. Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, vagy telefonon.

5.7. Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli!

5.8. A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet hatályos állapotban itt érhető el. 5.13. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

5.14. Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen ÁSZF-ben található elérhetőségeken.

A weboldalon elérhető szolgáltatások

A Szolgáltató  a Webáruházon keresztül a következő szolgáltatásokat nyújtja: 

6.1. információadás a Termékekről és a Szolgáltató szolgáltatásairól, 

6.2. lehetőség biztosítása az Ügyfeleknek a termékek és a Szolgáltató szolgáltatásainak megismerésére, 

6.3. az Ügyfél profiljának fenntartása, 

6.4. hírlevél küldése, 

6.5. rendelések leadásának lehetővé tétele, 

6.6. a Webáruházban elérhető termékek megvásárlása, Részletes információk a szerződéstől való elállás jogáról, a reklamációról, fizetési lehetőségekről, a Vásárlási feltételek a jelen ÁSZF-ben találhatók. 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

7.1. A megvásárolható termékek és szolgáltatások körét a Webáruház aktuális termékkínálata tartalmazza.

Rendelés menete és fizetési feltételek

8.1. A rendelés menetét a jelen ÁSZF tartalmazza. 

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

9.1. A megrendelések feldolgozásának leírását a Szolgáltató Vásárlási Feltételek ÁSZF tartalmazza: https://ujkor.net/aszf-es-vasarlasi-feltetelek/

Elállás joga

10.1. Az elállási jog részletes szabályait és gyakorlásának feltételeit a jelen ÁSZF tartalmazza.

Vegyes Rendelkezések

12.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el. 

12.2. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelennét vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. 

12.3. Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához. 

12.4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. 

Panaszkezelés rendje

13.1. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti. 

13.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. 

13.3. Az írásbeli panaszt a webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja. 

Felelősség kizárás

14.1. Szolgáltató kijelenti, hogy törekszik az weboldalon található információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, minden körülmények közötti helytállóságáért, esetleges módosulásáért, nem vállal felelősséget. 

14.2. Szolgáltató hangsúlyozza, hogy a weboldal használatából eredő olyan károkért, melyekre ráhatása legnagyobb körültekintése mellett sincs, felelősséget nem vállal. 

14.3. Szolgáltató a tartalom egészét vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy visszavonhatja. 

14.4. Előfordulhat, hogy a weboldalon Szolgáltató akaratától és ráhatásától független változtatás történik, ezért Szolgáltató semmilyen természetű felelősséget nem vállal a megjelenő tartalom pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, az elérhető információk, dokumentációk vagy más írott anyagok tekintetében. 

14.5. A felhasználók a weboldalt kizárólag saját felelősségükre használják, Szolgáltató nem felel olyan kárért, amely a helytelen, hibás vagy hiányos tartalom következménye. 

14.6. Szolgáltató nem garantálja a weboldalon található funkciók zavartalan és hibamentes működését. Szolgáltató nem felel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldallal kapcsolatban, annak használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírus által, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be. A felhasználó tudomásul veszi tehát, hogy Szolgáltató nem felelős a felhasználó készülékében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a felhasználó készülékéhez, ill. hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért. 

14.7. A weboldalon esetlegesen található linkek segítségével elérhető más tartalmakon található információkat Szolgáltató nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal. 

Szerzői jogok

15.1. A weboldalt megtekintő és használó Felhasználó a weboldal tartalmának kizárólag magáncélú felhasználására jogosult. A magáncélú felhasználás ellenértékhez nem kötött, azonban jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja. Ebben az esetben is kötelező azonban a szerző nevének és a jelen weboldal, mint forrás címének feltüntetése és a pontos, szöveg- és tartalomhű idézés, a mű integritásának és gondolatmenetének csorbítása nélkül. 

15.2. A szabad felhasználás körében a felhasználás díjtalan, és ahhoz Szolgáltató engedélye nem szükséges. A felhasználás a szabad felhasználásra vonatkozó rendelkezések alapján is csak akkor megengedett, illetve díjtalan, ha nem sérelmes a weboldal rendes felhasználására és indokolatlanul nem károsítja a Szolgáltató jogos érdekeit, továbbá ha megfelel a jóhiszeműség és tisztesség követelményének és nem irányul a szabad felhasználás rendeltetésével össze nem egyeztethető célra. A weboldal tartalmának a fenti rendelkezésektől eltérő módon történő felhasználása, illetve a szabad felhasználás mértékének túllépése jogosulatlan felhasználást eredményez, mely jogszabály által tiltott magatartással szemben a Szolgáltató a számára jogszabály által biztosított jogorvoslati lehetőségeket érvényesíti. 

15.3. Bármiféle üzleti jellegű felhasználáshoz a Szolgáltató előzetes, írásbeli 

hozzájárulása szükséges. Szolgáltató logójának, védjegyeinek használata kizárólag előzetes engedély alapján lehetséges. 

15.4. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak a Szolgáltatóra való hivatkozással lehet. 

15.5. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a weboldal és a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire. 

15.6. Tilos a weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy 

visszafejtése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető. 

15.7. Az Új Kör név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges. 

15.8. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 50.000 Ft, illetve szavanként 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja. 

Adatvédelem

A Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://ujkor.net/adatkezelesi-tajekoztato/ 

Új Kör webáruház – Vásárlási Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, a dokumentum alapján létrejött szerződés kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webáruház működésével, megrendelési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk. 

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (https://ujkor.net) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://ujkor.net/aszf-es-vasarlasi-feltetelek/

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: 

Csizmár Mihály EV

2051 Biatorbágy Barackos utca 10.

90069370-1-33

Nyilvántartási szám: 59208042

Bankszámlaszám az OTP Banknál:

11773425-02023069

Megrendelhető termékek köre

2.1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát. 

2.2. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról, változtatás jogát Szolgáltató fenntartja. 

Rendelés menete

3.1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webáruházba/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást. 

3.2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja. 

3.3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva. 

3.4. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „vásárlás folytatása” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát.A „törlés – X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítését követően automatikusan frissül a kosár tartalma. Ha ez nem történne meg, a böngésző „frissítés” ikonra kattint a Felhasználó. 

3.5. Felhasználó kiválasztja a kívánt terméket és fizetési módot, melynek típusai a következők: 

3.5.1. Fizetési módok: 

A webáruházban vásárolt termékért az Ügyfél a következő módon fizethet: 

  • közvetlen banki átutalással 
  • online bankkártyás fizetéssel: Az online bankkártyás fizetések a Simple Pay rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó OTP Mobil Kft. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

4.1. A megrendelések feldolgozása munkaidőben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. 

4.2. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5-10 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre. 

4.3. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

Elállás joga

5.1. A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. 

5.2. Az elállási jog gyakorlása esetén költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. 

5.3. Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan termék esetén, mely Felhasználó személyéhez kötött, Felhasználó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő. 

5.4. Nem illeti meg az elállási jog a Felhasználót, amennyiben a programon részt vett.Folyamatos program esetén jogos elálláskor részarányos visszatérítés lehetséges. 

5.5. Szolgáltató az elállási jog gyakorlásának bejelentése után a fenti jogszabályok értelmében az átutalt vételárat Felhasználó részére visszautalja. 

5.6. Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban, vagy telefonon.  

5.7. Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli!  

5.8. A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet hatályos állapotban itt érhető el. 5.13. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el. 

5.14. Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen ÁSZF-ben található elérhetőségeken. 

Panaszkezelés rendje

6.1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti. 

6.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha Ügyfél  a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. 

6.3. Az írásbeli panaszt az webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Webshop ajándékok

7.1. A Szolgáltató a saját belátása szerint jogosult az Ügyfelet akár nagyobb mennyiségű ajándékkal, emléktárggyal illetve más reklámtárggyal megajándékozni. 

7.2. Amennyiben Ügyfél a szerződéstől eláll, illetve a megvásárolt terméket visszaküldi, az Szolgáltató jogosult visszakérni a megvásárolt termékhez nyújtott ajándékot, emléktárgyat vagy más reklámtárgyat. 

A viszonteladás tilalma

8.1. Minden, e hálózaton kívüli, elsősorban az interneten való értékesítés céljából végzett vásárlás vagy egyéb beszerzés tilos. 

Adatvédelem

9.1. A Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:  https://ujkor.net/adatkezelesi-tajekoztato/